Už nad Šenkvicáma mesác svíci...

 1. Otvírajte bránu
 2. Ked sem išel prez Šenkvice
 3. Mám ja milú, peknú bílu
 4. Niže Debrecína
 5. Slnko sa smeje
 6. Sedzí maci
 7. Slnko zašlo, mesác vyšel
 8. To šenkvické šíre pole - Skoro ráno ránečko - Ked sem šel jednúc
 9. Vím ja jeden hájiček
 10. Majerán, majerán - Šla židofka
 11. Pres Šenkvice maluvaná dlážka
 12. Zasadzil som čerešničku
 13.  V šírem poli rokyta - Kam ty ideš nevesta 
 14. V šírem poli hruška stojí
 15. Po doline cichý vetrík povívá
 16. Bíla ruža r ozkvitala
 17. Ach, Bože mój
 18. Parta, moja parta
 19. Ach mamenka budem sa vydávat
 20. Ten pezinský zámeček - V Pezinečku pri vínečku
 21. Ked sem šel dolinku - Bola jedna krásna panna
 22. Už nad Šenkvicáma mesác svíci
 23. BONUS - Šenkvická dolina - Medzi dvoma vršky
Prehrávajú sa ukážky piesní z CD